فیلم سکسی سوپر خارجی. دانلود فیلم سوپر :: فیلم سوپر 20016 جدید دوبله فارسی

فیلم سکسی خارجی

فیلم سکسی سوپر خارجی

اینبار لذت گاییدن سابرینا و دیدن اندام شهوت انگیز ش در زیر نور طبیعی و بالا و پایین شدن سینه های عمل شده اش و کش و قوسی که به بدنش میداد و التماسی که زیر بدن من میکرد ، حسم رو نسبت بهش عوض کرده بود. سابرینا با لذت یکبار دیگه منو به انزال واداشت و با مالیدن بیضه ها و کیرم ، منو به لرزش و تکون های مجدد دچار کرد ، خیلی سعی کردم ، از روی لذت آه نکشم ، ولی وقتی دوباره چشمهام رو باز کردم و دیدم ، صورت و لبهای سکسی سابرینا از آب من خیس شده ، ناخوداگاه ، آه کشیدم و دید که چطور لبخند رضایت روی لبهای سابرینا نقش بست. تو هم دیگه نگران کارهای سابرینا نباش ، اگرهم سکس با اون برات لذت بخش بوده میتونی این کار رو تکرار کنی. من چنین رابطه ای رو نمیخوام ، دیگه ح اضر نیستم بخاطر کس دیگه ای از تو بگذرم. خنده عصبی کردم و گفتم اوه چه رومانتیک و مرموز ، اگه همچین چیزیه ، پس چرا سابرینا ، من رو تو مستی مجبور به سکس با خودش میکنه ، فقط برای اینکه به من نشون بده حاضره هر کاری بکنه که من به تو نرسم. از بین پاهام بلند شد و در حالیکه کاملا لخت بود و صو رتش از آب من پوشیده بود به سمت حمام رفت.

Nächster

فیلم های سوپر بدون فیلتر

فیلم سکسی سوپر خارجی

نگاهم که به نگاهش برخورد کرد ، تمام عصبانیتم ، فروکش کرد ، چشمهای زیبای المیرا ، نگاه نافذش ، اشکهایی که آروم از روی گونه هاش میلغزید ، بازوش رو ره ا کردم و به آغوشش کشیدم ، ملتمسانه گفتم ، المیرا ، خواهش میکنم ، این کار رو با من نکن ، من به امید بود ن با تو تا هرجا که بگی باهات ادامه میدم. با تلخی گفتم بذار صبحونه ای که عشقم برام آماده کرده رو بخورم ، بعد باهات میام هر قبرستونی که میخوای بریم. گفت نباش ، المیرا باهام حرف زده ، ما میتونیم دوستای خوبی باشیم ، بیا با هم مهربون باشیم ، من که از هیچکدوم از برخوردایی که داشتیم ناراحت نیستم، مخصوصا برخورد دیشب. لبخند ظریفو بچگانه ای زد و گفت اشکان جان ، منو میبری دبی مال ، بی تفاوت نگاهش کردم و رفتم آبی به صورتم زدم ، وقتی برگشتم دیدم روی کاناپه نشسته و گفت ، از دست من ناراحتی؟ گفتم از دست همه ، حتی خودم. و اینک ادامه ماجرا… حالت عصبی بدی بهم دست داده بود ، تمام لذت سکس پریده بود و دهنم طعم گس و تلخ عرق رو داشت ، از لیسیدن بیضه هام ، مورمور میشدم و از کسی که داشت این کار رو با اون چهره به ظاهر معصوم انجام میداد ، متنفر بودم. Performers in the film include Val Kilmer, Patrick John Flueger and others. فیلم سوپر وحشی دختر تو از کون میکنه کاری که همراه با المیرا به کشور امارات انجام میدهند ، با سابرینا ،دوست و همخانه المیرا مواجه میشوند ، شخصیت خاص و زیبایی سابرینا ، ماجراهای جدیدی را برای اشکان و المیرا رقم زده است.

Nächster

فیلم های سوپر بدون فیلتر

فیلم سکسی سوپر خارجی

Stephan Rick is Responsible for the Movie and its the Director. کمی بعد اندام سابرینا ، روی کاناپه زیر بدن من محو شده بود وصدای تلمبه های شدید من که تو هر کدوم انگار قرار بود نفرتی رو خالی کنه ، با صدای شهوت آلود و آه کشیدن های کوتاه و جیغهای گاه به گاه سابرینا قاطی شده بود. با سردرد شدید به سالن رفتم و روی کاناپه ولو شدم. سابرینا خنده ظریفی زد و گفت تو که راست میگی ، یالا لباس بپوش بریم. با گفتن این جمله ، المیرا از من دور شد و من با بهت و نامیدی باقی موندم. لطفآ نظرات و پیشنهادات و همینطور انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. .

Nächster

فیلم سوپر وحشی دختر تو از کون میکنه

فیلم سکسی سوپر خارجی

تمام فیلم ها ی سکسی و داستان های سکسی که در این سایت قرار داده شده اند رایگان میباشند. دیگه داغ کردم ، دویدم سمتش و بازوی نرم و لطیفش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدم. المیرا ، لبخندی زد و گفت ، دختر دیوونه ، اون وابستگی عجیبی به من داره و با اینکه پسر شیخ عبدالکریم حاضره هرچی بخواد به پاش بریزه ، حاضر نیست باهاش ازدواج کنه و منو ترک کنه. آویزون کامل ترین سایت سکسی ایرانی در کل دنیا میباشد. چند لحظه بعد المیرا صدام زد ، اشکان چی شده ؟ برگشتم و المیرا رو تو لباس خواب حریر مشکی دیدم ، موهای تیره و بلند و حالت دار ، چشمه ای گیرا ، لبهایی که مثل غنچه نیمه باز انگار همیشه آماده پرپر شدن بود ، سینه های برجسته ای که خبر از رسیدگی ویژه و ماساژهای حرفه ای میداد ، کمر باریک و پاهای خوشتراش ، دوباره از دست خودم و خریت محضی که بخرج داده بودم شاکی شدم. تلخ و عصبی نگاهش کردم و گفتم ، حیله زشت و کثیفی بود ، شانس آوردی که المیرا روی این موضوع حساس نبود وگرنه زنده نمیذاشتمت. بی ملاحظه و با سر و صدای زیاد ناخواسته روی شکم و صورتش انزال کردم و سابرینا از روی شهوت و هیجان از ارگاسم من میخندید و نفسهای عمیق میکشید….

Nächster

فیلم سوپر وحشی دختر تو از کون میکنه

فیلم سکسی سوپر خارجی

نزدیکای ظهر با صدای سابرینا از خواب بلند شدم ، کنار دستم یه فنجون قهوه م عطر عربی بود و یه تیکه پای سیب خوشرنگ ، ضعف شدیدی داشتم ، بلند شدم خودم رو جمع و جور کردم ، سابرینا یه تاپ صورتی که شونه ظریفش از یقه گشادش بیرون بود پوشیده بود و شلوارک چسبون سفید رنگش پاهای خوشتراش و سفیدش رو نشون میداد. ما دارای یکی از عظیم ترین کالکشن های فیلم و داستان های سوپر هستیم که همه روزه برای شما قرار میدیم. از حرفی که زد ،جا خوردم ، بتندی گفتم چی میگی المیرا؟! المیرا ، سری تکون داد و زیر لب گفت دختر بیچاره ، مکثی کرد و در حالیکه به سمت سالن میرفت ، گفت باید باهاش صحبت کنم و بهش بگم چنین اتفاقی قرار نیست بیفته. شما میتونید فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا کنید یا دانلود کنید ، همینطور میتونید با ثبت نام در سایت آویزون از سیستم دوست یابی استفاده کنید. المیرا گفت ، من مشکلی دارم که نه میتونم به تو بگم و نه گفتنش میتونه کمکی به هردومون بکنه. نرمی سینه هاش و حرارت بدنش رو کاملا حس میکردم ، بهش گفتم المیرا تو اینجا دقیقا شغلت چیه ؟ رابطه تو با شیخ عبدالکریم چجوریه ؟ گفت ، چیزی شده ، سابرینا حرفی زده ؟ چرخیدم سمتش و گفتم راستش از اومدن من و رابطه ما بشدت ناراضیه و بهم اخطار داده که نمیذاره من تو رو مال خودم کنم.

Nächster

دانلود فیلم سوپر :: فیلم سوپر 20016 جدید دوبله فارسی

فیلم سکسی سوپر خارجی

سیگاری آتیش زدم و گفتم چیزی نیست کمی بیخواب شدم. اومد کنارم و از پشت بغلم کردو سرش رو روی شونه هام گذاشت. سردرد بد مستی سراغم اومده بود ، حال بدی داشتم ، انتظار رو دست خوردن رو ، اونم اینجوری نداشتم ، اصلا فکر نمیکردم که بخواد بدون اینکه المیرا متوجه بشه با من سکس داشته باشه ، اما نباید سادگی بخرج میدادم ، بلند شدم ، خودم رو تمیز کردم ، لباس پوشیدم و به حیاط رفتم ، هوای شرجی دبی توی ریه هام گره خورد ، سیگاری آتیش زدم و به ماه خیره موندم. ؟ گفت خوب البته از نظر من مشکلی نداره ، میتونه مثل رابطه منو تو باشه. نرمی سینه هاش و اندام ظریفش ، حس خوبی بهم داد ، بهش گفتم بلند شو تا جفتمون رو با قهوه نسوزوندی ، صورتش رو اورد جلو و گفت ، لبهام رو ببوس تا بلند شم ، ناچارا لبم رو گذاشتم رو لبش ، عطر رژی که زده بود ، خواستنی بود و آدم بی هوا دوست داشت نفس عمیق بکشه و اون عطر رو تو ریه هاش حفظ کنه ، اما بخودم اومدم و خواستم لبم رو جدا کنم که لب پایینم با دندون های سابریناگرفتار شد ، به چشمهای بسته شده اش و سایه تیره رنگی که زده بود و خیلی زیباترش کرده بود خیره موندم و گذاشتم ، تا لذت کامل رو از مکیدن لبم ببره ، نگاهم از روی صورتش به اندام ظریفش کشیده شد ، سینه های برجسته سابرینا ، و خط سینه هاش و ظرافت فوق العاده اندامش باعث شد دستم به سمت سینه و شکمش بلغزه ، وقتی دستم به سینه اش رسید ، خودش تاپ رو بالا زد تا بتونم سینه اش رو تو مشتم بگیرم و عمیق تر لبهای همدیگه رو مکیدیم. ما همیشه تمام تلاش خودمون رو برای اضافه کردن موارد جدید به سایت برای مشتاق نگاه داشتن عزیزانی که به مسائل جنسی و پورن علاقه دارند انجام میدیم. لبخندی زدمو گفتم ول ی حاضره برای رفع حاجات باهاش بخوابه! Director: Stephan Rick Performers: Val Kilmer, Patrick John Flueger, Louisa Krause, Mattea Conforti, Taylor Richardson, Paul Ben-Victor, Yul Vazquez, Andrea Lynn Green, Travaris Spears, Melissa Bolona Screenplay: John J.

Nächster

فیلم های سوپر بدون فیلتر

فیلم سکسی سوپر خارجی

المیرا ، منو بوسید و گفت ، اشکان ، من اونقدر زنده نمیمونم که بتونم با تو آینده ای رو تجسم کنم ، لطفا اینقدر اصرار نکن ، بخاطر بیماریم بکمک شیخ عبدالکریم تا حالا چند هزار دلار خرج کردیم ، اما دیگه امیدی نیست، اینکه من پیش اون رفت و آمد میکنم ، بخاطر اینه که شیخ شریک تجاری پدرم بود و الان هم وکیل اموال منه و داره کارای ساخت یه یتیم خونه رو تو اصفهان پیگیری میکنه ، من نمیتونم با تو باشم ، لطفا اصرار نکن و بذار تا وقتی با هم هستیم زندگی رو تلخ نکنیم. وقتی میدیدم چقدر ساده اسیر بازی مسخره این دختر روانی شدم و با اولین حرکتش قافیه رو ناخواسته باختم ، از خودم و سادگی بیش از حدم بیشتر عصبانی میشدم. اومد خودش رو ول کرد روی پام و گفت از کی تا حالا من شدم عشقت ، گفتم بلند شو خودت رو لوس نکن ، منظورم تو نبودی ، دستاش رو حلقه کرد دور گردنم و گفت این قهوه و کیک رو من برات آماده کردم. همونجا روی زانوهام نشستم ، زندگی برام تموم شده بود ، یعنی زندگی اینقدر باید با من بیرحم باشه؟ دوباره همه زندگیم جلوی چشمام رژه رفت ، چهره مهسا ، خیانت برادرم ، فرار اونها و مرگ رقت بارشون ، المیرا و دانشگاه و دوستان و اون شبی که دوباره المیرا منو و مجذوب خودش کرد ، حالم از بازی مسخره روزگار بهم میخورد ، و تنفر تو عمق وجودم رفته بود. . . .

Nächster

فیلم سوپر خارجی

فیلم سکسی سوپر خارجی

. . . . . . .

Nächster