Skånetrafiken reseplaneraren buss. 24 Rutt: Tidsschema, Stopp & Kartor

172 Rutt: Tidsschema, Stopp & Kartor

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Skåne och Skånetrafiken får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Skånetrafiken tillhandahåller kollektivtrafik i Malmö och driver Buss rutter. Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket. Du ser nu också om det finns en trafikstörning på den resväg du sökt. Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag att ha kvar dem eller om vi behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Nächster

GDPR

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vill du begära att få dina uppgifter raderade för hela Region Skåne, inklusive Skånetrafiken, kontaktar du Region Skånes Dataskyddsombud. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part till exempel trafikföretag om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning, annan nödvändig tjänst eller utreda trafikhändelser i ditt intresse. I vyn reseplanerare är bilden uppdelad i tre olika fält, ett där du ser den resa du sökt, två där du ser resultatet av din sökning och tre där du ser resvägen på en karta. Detta gäller till exempel när du accepterar villkor för Mitt konto, villkor för kampanjer eller lämnar samtycke vid användandet av tjänster på skånetrafiken. Så behandlar vi dina personuppgifter För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Nächster

Om reseplaneraren

Skånetrafiken reseplaneraren buss

För dig som vill veta mer Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Skåne eller Region Skånes Dataskyddsombud. Rättningar Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Vår reseplanerare Här kan du läsa mer om hur vår reseplanerare fungerar.

Nächster

SL

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Bästa resorna Vår reseplanerare är ett verktyg för att hitta en resa som passar dig. Region Skåne organisationsnummer: 232100-0255 , där Skånetrafiken är en förvaltning, är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Ibland händer saker som vi inte råder över eller rimligen inte kunnat förutse. I vissa fall kan Skånetrafiken behöva ditt samtycke eller ett avtal för att behandla dina personuppgifter. Usb-stickan kommer att postas med rekommenderat brev till folkbokföringsadress. Du har möjlighet att avböja inspelning innan samtalet.

Nächster

SL

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Den täcker mer än 109 km och har 16 hållplatser. Du kan även se bussen på en karta i realtid. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vår service. Skånetrafiken kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Vyn uppdelad i tre fält I vyn reseplanerare är bilden, efter en sökning, nu uppdelad i tre olika fält: ett där du ser den resa du sökt, två där du ser resultatet av din sökning och tre där du ser resvägen på en karta. Skånetrafiken har Buss rutter i drift tvärs över Malmö inklusive: Lund, Malmö, Ystad, Ängelholm, Helsingborg, Hässleholm, Simrishamn, Höganäs, Kristianstad, Trelleborg.

Nächster

Skånetrafiken Buss rutter, Buss tider i Malmö

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Moovit ger dig Skånetrafiken förslag till sträckor, realtid buss spårare, vägbeskrivningar, linjekartor i Malmö och hjälper till att hitta närmaste 172 buss stopp nära dig. All trafik planeras för att kunna följa tidtabellen. Kontaktuppgifter: Växel: 044-309 30 00, Fax: 044-309 32 98, E-post:. Enligt är de mest populära linjerna för Skånetrafiken. Dataportabilitet Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Skåne och Skånetrafiken i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Dessa har tillgång till dina uppgifter Dina personuppgifter används av Skånetrafiken och Skånetrafikens personuppgiftsbiträden. Förseningsersättning I reseplaneraren kan du se om din resa omfattas av förseningsersättning.

Nächster

Skånetrafiken Buss rutter, Buss tider i Malmö

Skånetrafiken reseplaneraren buss

Driftsdagar den här veckan: alla dagar. Ytterligare information: 172 har 40 stopp och den totala reselängden för denna rutt är ungefär 50 minuter. Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. Se varför över 720 miljoner användare litar på Moovit som den bästa transport appen.

Nächster